Poglavitne spremembe Zakona o tujcih

tujci_zakon

Novela Zakona o tujcih (Ztuj-2F) je začela veljati 27. aprila 2021, uporabljati pa se začne 26. maja 2021.

 

Kaj to pomeni za delavce in delodajalce?

 

Novela Zakona o tujcih močno vpliva na delavce in delodajalce, mi vam bomo na kratko predstavili poglavitne spremembe.

 

Dopolnjen in spremenjen Zakon o tujcih uvaja:

 

1. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA

 • Pogoj znanja slovenskega jezika A1, ki se zahteva za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga združitve družine za polnoletne družinske člane.
 • Pogoj znanja slovenskega jezika A2 kot pogoj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanja, ki se izda na podlagi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujca v RS

 

2. ZADOSTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE

 • izvzeta so povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, povračilo stroškov, ki jih ima zaposleni pri opravljanju dela in nalog na službenem potovanju

 

3. ZDRUŽITEV DRUŽINE

 • Pogoj predhodnega dveletnega zakonitega prebivanja tujca (državljana tretje države) na ozemlju RS. Izjema brez prehodnega zakonitega prebivanja velja, v kolikor imata oba starša ali skrbnik izdano dovoljenje za začasno prebivanje v RS oziroma tisti starš, kateremu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, v kolikor starša ne živita skupaj ali če ima otrok le enega od staršev.

 

4. PRVA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE

 • Možnost tujcu, da se mu bo lahko prvo dovoljenje za začasno prebivanje vročilo na območju RS, ob predpostavki, da je na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini že podal prstne odtise.

5. OSTALE SPREMEMBE

 • Implementacijo določb v zvezi s pravicami prebivanja državljanov združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, ki bodo zakonito prebivali v RS dne 31.12.2020
 • Urejanje nezakonitega prebivanja tujca v RS;
 • Enotno ukrepanje glede rokov za prostovoljni odhod in obdobij prepovedi vstopa;
 • Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva in študija ter mobilnost študentov znotraj držav članic EU;
 • Enotno dovoljenje zaradi opravljanja pripravništva: soglasje zavoda RS za zaposlovanje in drugi pogoji iz 33. člena istega zakona, izda se za čas opravljanja dela, vendar ne več kot za eno leto.;
 • Možnost premestitve raziskovalca, ki že ima dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela v državi članici EU, v raziskovalno organizacijo v Sloveniji (kratkotrajna ali dolgotrajna premestitev). Pravica velja tudi za njihove družinske člane;
 • Dovoljenje za začasno prebivanje raziskovalcev in študentov zaradi iskanje zaposlitve in samozaposlitve, po končanem raziskovalnem delu ali študiju, izrabijo pravico do iskanje zaposlitve ali samozaposlitve. Omejena na obdobje 9 mesecev po koncu raziskovalnega dela ali študija. Tujec mora izkazati, da je zaključil študij v RS;
 • Kompleksna kriza pri migracijah.

Več informacij o spremembah in kaj to velja za vas kot delavca ali delodajalca lahko pridobite na info@fri.si ali telefonski številki 059  078 445.

Prijava na e-obveščanje

Pridobite sprotne koristne informacije iz področja računovodstva, davkov in pravnega svetovanja.

Objavite te novice!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Več novic

počitnice_regres

Izplačilo regresa v letu 2021

Kakšen je letošnji minimalni znesek regresa v letu 2021? Kakšen je najvišji znesek regresa v letu 2021, da je neobdavčen? Do kdaj je potrebno izplačati

Si želite vaše podjetje spraviti na naslednji nivo?

Poglejte si naše storitve in nas kontaktirajte!

Call Now Button Scroll to Top