Pogoji poslovanja

POLITIKA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

V odnosu med stranko in računovodskim servisom je obojestransko zaupanje izjemnega pomena. V skladu z zaupanjem bo FRI d.o.o. enako ravnal tudi v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

I. Predstavitev upravljavca osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov na spletni strani in drugih osebnih odatkov naših strank je FRI d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična številka 5288363000 (v nadaljevanju »upravljavec«). Upravljavec ceni vaše zaupanje in bo z vašimi osebnimi podatki skrbel v skladu z veljavno zakonodajo.
Vse vsebine, ki so objavljene na naši spletni strani so last upravljavca. Brez pisnega dovoljenja upravljavca se jih ne sme kopirati, razmoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način.
Za namene izvajanja računovodskih storitev in drugih storitev, ki jih upravljavec opravlja za svoje stranke, jih obdeluje v mejah, obsegu in za namen, ki ga določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov.


II. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

FRI d.o.o. izpolnjuje pogoje za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na podlagi predpisov varstva osebnih podatkov in se za pooblaščeno osebo imenuje direktor Jure Prosen.

III. Nameni obdelave osebnih podatkov

Prijava na e-obveščanje
Na spletni strani FRI imajo osebe možnost, da se prijavo na novice, preko katerih lahko pridobijo koristne informacije in nasvete s področja računovodstva, davkov in pravnega svetovanja. Prejemniki novic so le osebe, ki se prijavijo na te novice s svojim elektronskim naslovom. Prejemnik novic lahko kadarkoli prekliče prijavo, na katerega se podatki nanašajo.
Za namene obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslednje podatke:

  • Ime in priimek ali naziv podjetja
  • Naslov elektronske pošte

Kontaktni obrazec na spletni strani
Spletna stran vsebuje kontaktne obrazce, preko katerih lahko osebe pridobijo hiter stik s podjetjem. Te osebne podatke upravljavec shrani le za namene obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se podatki nanašajo.

  • Ime in priimek ali naziv podjetja
  • Telefonska številka
  • Naslov elektronske pošte
  • Osnovne podatke o podjetju, ki jih posreduje oseba
  • Število izdanih in prejetih računov, ali je zavezanec za DDV, število zaposlenih in ostale posebnosti, če je oseba posreduje v sporočilu

Osebne podatke pridobiva upravljavec z izrecno privolitvijo oziroma soglasjem posameznikov, ki pa lahko kadarkoli prekliče privolitev.

Druge obdelave podatkov
Upravljavec FRI zaradi svoje dejavnosti obdeluje in upravlja osebne podatke zaradi namena opravljanja svoje računovodske dejavnosti in drugih storitev, ki so podrobno opredeljene v pogodbi med FRI in naročnikom.

IV. Pravna podlaga
Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba med upravljavcem in naročnikom. Pogodbena določila so skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679) ter drugimi zakonskimi predpisi.

V. Pravice posameznikov
S pisno zahtevo, poslano na naslov: FRI d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: FRI d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. Roki hrambe osebnih podatkov
FRI d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih FRI d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.
V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov upravljavca
lahko pišete na info@fri.si

Direktor Jure Prosen
Datum, 30.11.2020


Si želite vaše podjetje spraviti na naslednji nivo?

Poglejte si naše storitve in nas kontaktirajte!

Call Now Button Scroll to Top