Slovenske novice

Pravočasno vročite odločbo o odmeri dopusta!

Odločbo o odmeri dopusta za leto 2021 je potrebno delavcem vročiti do 31.3.2021. Kaj naj vsebuje odmera dopusta? naziv delodajalca navedba, da gre za odmero dopusta ime in priimek delavca zakonsko podlago o izračunu števila dni dopusta (npr. zakon o delovnih razmerjih, kolektivna pogodba, interni akt, pogodba o zaposlitvi) izračun števila dni dopusta pravni pouk …

Pravočasno vročite odločbo o odmeri dopusta! Read More »

Call Now Button Scroll to Top